ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος & περιβάλλοντος χώρου Άσσου

Προϋπολογισμος
94.000,00€

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Γαλατακίου

Προϋπολογισμος
50.000,00€

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κατακαλίου

Προϋπολογισμος
50.000,00€

Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες

Προϋπολογισμος
86.200,00€

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ Αγίου Ιωάννη

Προϋπολογισμος
74.000,00€

Διαμορφώσεις στο πολιτιστικό κέντρο Αρχαίας Κορίνθου

Προϋπολογισμος
20.000,00€

Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου

Προϋπολογισμος
10.000,00€

Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου

Προϋπολογισμος
159.500,00€

Ανάπλαση αύλειου χώρου & χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού

Προϋπολογισμος
35.000,00€

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά.

Προϋπολογισμος
200.000,00€

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου )

Προϋπολογισμος
65.000,00€

Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου

Προϋπολογισμος
50.000,00€

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας

Προϋπολογισμος
90.000,00€

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων

Προϋπολογισμος
400.000,00€

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας

Προϋπολογισμος
100.000,00€

Ανάπλαση- αναστήλωση πηγαδιών και βρυσών Δ.Τενέας

Προϋπολογισμος
10.000,00€

Ανάπλαση Κ.Χ. Αγγελοκάστρου

Προϋπολογισμος
190.000,00€

Ανάπλαση κοινόχρηστων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου

Προϋπολογισμος
1.700.000,00€

Ανέγερση μνημείου για την μάχη της κλεισούρας Αγιονορίου και διαμόρφωση αύλειου χώρου Δ. Τενέας

Προϋπολογισμος
12.000,00€

Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου

Προϋπολογισμος
45.000,00€

Συντήρηση κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου

Προϋπολογισμος
55.350,00€

Ανακατασκευή λιθοδομών Αγιονορίου

Προϋπολογισμος
37.000,00€

Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου

Προϋπολογισμος
100.000,00€

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Αγίου Ιωάννη

Προϋπολογισμος
50.000,00€

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου

Προϋπολογισμος
200.000,00€

Ανάπλαση κέντρου Κατακαλίου

Προϋπολογισμος
50.000,00€

Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Κόρφου

Προϋπολογισμος
180.000,00€

Ανάπλαση χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Μαψού

Προϋπολογισμος
44.000,00€

Αποπεράτωση Κοινόχρηστων Χώρων Πλατείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Προϋπολογισμος
12.000,00€

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων πλατείας στον Αγio Γεώργιο

Προϋπολογισμος
4.920,00€

Κατασκευή ξύλινου καταστρώματος και κατασκευή σκάλας πρόσβασης σε Κ.Χ.στην περιοχή Κεραμιδάκι Κορίνθου

Προϋπολογισμος
11.070,00€

Ολοκλήρωση Δημοτικής Αίθουσας Π.Ε. Κεραμιδάκι

Προϋπολογισμος
41.300,00€

Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού

Προϋπολογισμος
135.284,63€

Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων Τ.Δ. Εξαμιλίων

Προϋπολογισμος
12.000,00€

Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων

Προϋπολογισμος
1.000.000,00€

Ανάπλαση ιδιόκτητου οικοπέδου στο Τ.Δ Ξυλοκέριζας

Προϋπολογισμος
300.000,00€

Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού

Προϋπολογισμος
190.728,50€

Διαμόρφωση παραλιακής Ζώνης στη θέση Ποσειδωνία Κορίνθου

Προϋπολογισμος
45.000,00€

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010

Προϋπολογισμος
950.000,00€

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στο Τ.Δ. Εξαμιλίων

Προϋπολογισμος
13.394,85€

Ανάπλαση – αποπεράτωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων

Προϋπολογισμος
200.000,00€

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δ.Δ. Λεχαίου

Προϋπολογισμος
25.203,50€

Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού Δ. Άσσου – Λεχαίου

Προϋπολογισμος
46.816,48€

Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολωμού

Προϋπολογισμος
45.000,00€

Κατασκευή γεφυριδίου στην οδό Αγίου Κων/νου (Κ.ΠΡΟΥΣΣΗΣ) – Πανόραμα Τ.Δ Ξυλοκέριζας

Προϋπολογισμος
11.300,00€