ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
50.750,00 €

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
193.248,00 €

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
13.099,00 €

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
35.000,00 €

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Τενέας.

Προϋπολογισμος
35.000,00 €

Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
45.000,00 €

Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
88.904,00 €

Κατασκευή τουαλετών και τσιμεντόστρωση στο νεκροταφειακό χώρο του Τ.Δ.Σολομού.

Προϋπολογισμος
12.000,00 €

Επισκευή νεκροταφείου Τ.Δ.Αγιονορίου.

Προϋπολογισμος
11.880,00 €