ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Λειτουργια
29/10/2012 έως και σήμερα

Ο Δήμος Κορινθίων είναι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ των Κοινωνικών Φροντιστηρίων και δίνει έναυσμα και σε άλλους Δήμους ώστε να το υλοποιήσουν και αυτοί.Με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Κέντρου…  Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Λειτουργια
2012 έως και σήμερα

Υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της Ένταξη του Δήμου Κορινθίων στην πράξη Κέντρα δια βίου μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων…  Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2011-2018

Λειτουργια
2011 - 2018

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) με την αριθμ. 162/13-04-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων , η οποία δημοσιεύτηκε στο…   Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Λειτουργια
12/11/2013 έως και σήμερα

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στην Κόρινθο στις 12/11/2013, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο αναπτύχθηκε από τη…  Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργια
2017-2018 Α΄και Β΄ Κύκλος, 2018-2019 Γ' Κύκλος

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους της χώρας Α΄και Β΄ Κύκλος 2017-2018 συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων… Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Λειτουργια
2011 έως και σήμερα
Το ΚΗΦΗ είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα…περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Λειτουργια
2003 έως και σήμερα
Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που διαβιούν μόνοι τους…περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Λειτουργια
14/11/2018 έως και σήμερα
H ανασύσταση της Σχολής αποφασίστηκε έπειτα από την μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος των πολιτών, που τα τελευταία οκτώ χρόνια κατά τα οποία ήταν κλειστή, ζητούσε την λειτουργία της λόγω του σημαντικού έργου και…περισσότερα

Διαμόρφωση μισθωμένου χώρου για την λειτουργία του κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Προϋπολογισμος
40.000,00 €

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Προϋπολογισμος
274.601,13 €