ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης λιμένος Κορίνθου με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, σύγχρονου δωρεάν παρκινγκ αυτοκινήτων με κατάλληλο φωτισμό και διαγράμμιση. Ένας χώρος που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες της πόλης μας

Προϋπολογισμος: 97.108,00 €

Τοποθέτηση νέων καμερών σε όλο το λιμάνι της πόλης που εξασφαλίζει την πλήρη εικόνα της κίνησης του λιμένος

Προϋπολογισμος: 9.913,80 €

Συντήρηση και αλλαγή ενός μεγάλου τμήματος που αφορά στην περίφραξη (με κάγκελα) του κεντρικού λιμένα Κορίνθου

Προϋπολογισμος: 9.820,00 €

Νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, αλλαγή όλων των φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει επαρκέστατος φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας.


Προϋπολογισμος: 84.629,96 €

Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία του Αλιευτικού Καταφύγιου νέων σύγχρονων κρουνών.


Προϋπολογισμος: 12.649,92 €

Αντικατάσταση όλων των φρεατίων ύδρευσης εντός του Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου


Προϋπολογισμος: 8.030,24 €

Ανακατασκευή γλιστράς Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου προς διευκόλυνση των ερασιτεχνών αλιέων


Προϋπολογισμος: 3.468,22 €

Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων παγκακιών και απορριματοδεκτών σε όλη τη Χερσαία Ζώνη του λιμένος Κορίνθου.


Προϋπολογισμος: 16.887,96 €

Ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο τμήμα του λιμένος Κορίνθου

Προϋπολογισμος: 11.812,00 €

Επισκευή και συντήρηση wc κεντρικού λιμένος

Προϋπολογισμος: 508,00 €

Ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο τμήμα του λιμένος Κόρινθου.

Προϋπολογισμος: 10.460,70 €

  • Βελτίωση της εικόνας του Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου με μια σειρά έργων
  • Νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, αλλαγή όλων των φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει επαρκέστατος φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία του Αλιευτικού Καταφύγιου νέων σύγχρονων κρουνών
  • Ανακατασκευή γλίστρας Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου προς διευκόλυνση των ερασιτεχνών αλιέων
  • Αντικατάσταση όλων των φρεατίων ύδρευσης εντός του Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου
  • Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων παγκακίων και απορριμματοδεκτών σε όλη τη Χερσαία Ζώνη του λιμένος Κορίνθου
  • Τοποθέτηση συστήματος καμερών που σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΥΑΛΕ του λιμένος Κορίνθου ελέγχεται το Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου
  • Τοποθέτηση στηλών παροχής ρεύματος προς διευκόλυνση των επισκεπτών αλλά και των επαγγελματιών και ερασιτεχνών εντός του Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου
  • Συντήρηση και επισκευή των δυο φάρων στην είσοδο του Αλιευτικού Καταφύγιου Κορίνθου
Ανακατασκευή γλίστρας στο Α.Κ. ΑΣΣΟΥ

Προϋπολογισμος: 9.900,00 €

Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε όλο το Α.Κ ΑΣΣΟΥ

Προϋπολογισμος: 18.228,00 €

Καθαρισμός-αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμενολεκάνης Α.Κ ΑΣΣΟΥ

Προϋπολογισμος: 9.900,00 €

Επισκευαστικές εργασίες στον υπάρχοντα μόλο του Α.Κ ΑΣΣΟΥ

Προϋπολογισμος: 9.900,00 €

Εξομοίωση χώρων λιμενικών εγκαταστάσεων Κόρφου με ζώνη λιμένα

Προϋπολογισμος: 14.880,00€

1
Αποκατάσταση λιθορρίπης λιμένα Κορίνθου
2
Αποκατάσταση επιπεδότητας μετώπου ανωδομής κρηπιδωμάτων λιμένος Κορίνθου
3
Αποκατάσταση εξωτερικής προστασίας μόλου Α.Κ. Κορίνθου
4
Ανάπλαση-διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Κορίνθου τμήματα οδών Κροκιδά και Αγ. Νικολάου
1
Τροποποίηση Master plan λιμένα Κορίνθου και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου εντός λιμένα Κορίνθου
2
Εκπόνηση φακέλου τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων Master plan και ΜΠΕ για δημιουργία τουριστικού καταφυγίου εντός λιμένα Κορίνθου
3
Μελέτη έργου κατασκευής τουριστικού Κόρφου
4
Εξομοίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Λουτρών Ωραίας Ελένης με ζώνη λιμένα.