ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ

Κατασκευή πεζοδρομίων δήμου κορινθίων.

Προϋπολογισμος
700.00,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών.

Προϋπολογισμος
100.812,00 €

Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Τ.Ε. Άσσου-λεχαίου.

Προϋπολογισμος
66.050,00 €

Οδοποιία Τ.Ε. Άσσου-λεχαίου.

Προϋπολογισμος
900.000,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
12.347,00 €

Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ. Κουταλά.

Προϋπολογισμος
7.618,00 €

Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
74.292,00 €

Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
74.400,00 €

Δημοτική οδοποιία Τ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
74.400,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
10.000,00 €

Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
350.000,00 €

Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
1.000.000,00 €

Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
350.000,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων κλένιας.

Προϋπολογισμος
27.384,00 €

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην τ.κ. Αγίου Βασιλείου.

Προϋπολογισμος
65.000,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
500.000,00 €

Οδοποιία Τ.Ε. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
4.600.000,00 €

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων χιλιομοδίου.

Προϋπολογισμος
300.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
74.400,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
142.100,00 €

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
450.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
80.000,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
12.735,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
12.735,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
12.735,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
12.735,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
30.000,00 €

Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
24.221,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
53.000,00 €

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο συνοικισμό κορίνθου.

Προϋπολογισμος
450.000,00 €

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
60.706,00 €

Διανοίξεις οδών στην περιοχή αγίου γεωργίου στην πόλη της κορίνθου.

Προϋπολογισμος
80.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2015.

Προϋπολογισμος
41.708,00 €

Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2016.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Κατασκευή λιθοδομών στεφανίου.

Προϋπολογισμος
44.748,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου βασιλείου.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων στο ο.τ. Κφ γ253 σ.π. Αγίου γεωργίου.

Προϋπολογισμος
12.500,00 €

Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ. Τενέας.

Προϋπολογισμος
49.000,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού.

Προϋπολογισμος
69.000,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
78.340,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
57.000,00 €

Αγροτική οδοποιία Τ.Ε. Άσσου – λεχαίου.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Αγροτική οδοποιία Τ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Αγροτική οδοποιία Τ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
150.000,00 €

Αγροτική οδοποιία Τ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. αθικίων.

Προϋπολογισμος
800.000,00 €

Ανάπλαση οδών εντός οικισμού σοφικού.

Προϋπολογισμος
130.000,00 €

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας.

Προϋπολογισμος
500.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Κατασκευή δημοτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δ.Τενέας.

Προϋπολογισμος
11.880,00 €

Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Κ. Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
28.703,00 €

Κατασκευή οδοποιίας τ.δ. αθικίων.

Προϋπολογισμος
59.590,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών 2010.

Προϋπολογισμος
54.915,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Οδοποιία δ.Κ. Εξαμιλίων.

Προϋπολογισμος
8.518,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
88.500,00 €

Οδοποιία Τ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
200.000,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
56.000,00 €

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
53.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
30.467,00 €

Επισκευή οδοστρώματος Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.

Προϋπολογισμος
57.000,00 €

Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ. Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
2.700.00,00 €

Κατασκευή νησίδας – οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους.

Προϋπολογισμος
49.554,00 €

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην είσοδο Αγιονορίου.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

Προϋπολογισμος
92.799,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
138.011,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας 2013.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
200.000,00 €

Οδοποιία Τ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
138.447,00 €

Οδοποιία Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Οδοποιία Τ.Κ. Σολωμού.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους Τ.Κ. Χιλιομοδίου.

Προϋπολογισμος
200.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
37.800,00 €

Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
179.999,00 €

Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Κόρφου.

Προϋπολογισμος
180.000,00 €

Πεζοδρομήσεις – Αναπλάσεις οδών κέντρου Κορινθου.

Προϋπολογισμος
4.500.00,00 €

Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – στεφανίου.

Προϋπολογισμος
95.000,00 €

Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Ε. Άσσου – λεχαίου.

Προϋπολογισμος
245.000,00 €

Διάνοιξη νέας δημοτικής οδού στο Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου (ανεξάρτητο από Οδοποιία Τ.Δ. ) Δ. Τενέας.

Προϋπολογισμος
11.880,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
37.401,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Κατασκευή πεζοδρομιών στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση).

Προϋπολογισμος
530.000,00 €

Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας.

Προϋπολογισμος
200.000,00 €

Οδοποιία Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Οδοποιία Δ.Κ. Εξαμιλίων.

Προϋπολογισμος
70.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας.

Προϋπολογισμος
60.000,00 €

Αναπλάσεις οδών Αγίου Βασιλείου – Κλένιας – Χιλιομοδίου (2ος ειδικός προυπολογισμός 211/2009 Δ. Τενέας).

Προϋπολογισμος
25.650,00 €

Ανάπλαση Διαμόρφωση οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Προϋπολογισμος
600.000,00 €

Διαγράμμιση οδοστρωμάτων σε Δημοτικές οδούς Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
19.950,00 €

Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας.

Προϋπολογισμος
600.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
75.088,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
75.000,00 €

Επιδιόρθωση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ. Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
55.350,00 €

Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Αγγελοκάστρου ανεξάρτητου δρόμου από την Δημοτική Οδοποιία.

Προϋπολογισμος
44.102,00 €

Κατασκευή – Διαμόρφωση εισόδου στο Σοφικό ανεξάρτητου δρόμου από τη Δημοτική Οδοποιία.

Προϋπολογισμος
44.100,00 €

Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο δρόμο από τη θέση Γκα προς Αθίκια (ΣΑΤΑ 2008)  (μήκους 500 μέτρων).

Προϋπολογισμος
1.203,00 €

Κατασκευή οδοποιιας Σοφικού.

Προϋπολογισμος
35.996,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών.

Προϋπολογισμος
820.000,00 €

Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου.

Προϋπολογισμος
45.000,00 €

Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
150.000,00 €

Βελτίωση Οδοποιίας Σοφικού.

Προϋπολογισμος
68.892,00 €

Βελτίωση δημοτικής Οδοποιίας Δ. Τενέας (ανεξάρτητο από Οδοποιία Τ.Δ.).

Προϋπολογισμος
125.410,00 €

Βελτίωση Οδοποιίας Κόρφου.

Προϋπολογισμος
90.079,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
75.000,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
29.602,00 €

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ. Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους).

Προϋπολογισμος
62.884,00 €

Οδοποιία Εξαμιλίων 2010.

Προϋπολογισμος
159.492,00 €

Οδοποιία Κορίνθου 2010.

Προϋπολογισμος
700.000,00 €

Ανακατασκευή – Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων μικρής έκτασης.

Προϋπολογισμος
57.723,00 €

Αντιστήριξη δρόμου Εξαμιλίων – Αργους στη θέση Ρέμα Πλέστη Τ.Δ. Εξαμιλίων

Προϋπολογισμος
12.120,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
13.578,00 €

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Προϋπολογισμος
50.000,00 €

Κατασκευή έργων Δημοτικής οδοποιΐας Τ.Δ. Εξαμιλίων 2008

Προϋπολογισμος
9.845,00 €

Κατασκευή έργων Δημοτικής οδοποιιας Τ.Δ. Σολωμού 2008.

Προϋπολογισμος
11.523,00 €

Οδοποιία Αρχαίας Κορίνθου 2010.

Προϋπολογισμος
300.000,00 €

Οδοποιία Σολωμού 2010.

Προϋπολογισμος
200.000,00 €

Οδοποιια Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων.

Προϋπολογισμος
100.000,00 €

Πλακόστρωση Κ.Χ. στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου.

Προϋπολογισμος
12.000,00 €

Συντήρηση και επισκευή έργων οδοποιιας και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2009.

Προϋπολογισμος
203.426,00 €