ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός
1.500.000,00
Τοποθεσία
Αγιαννιώτικα Κορίνθου
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου ( κοινόχρηστος χώρος) εκτάσεως 2.366τμ έγινε ανάπλαση με κατασκευή πλατείας και αναψυκτηρίου.
Τα αναψυκτήριο είναι περίπου 61τμ , λειτουργεί κάτω από την πλατεία, κατασκευάστηκε κτίριο 247τμ περίπου με μεσοπάταρο επίσης 247 τμ.
Στο πρώτο επίπεδο στα 247 τμ στεγάζεται το μεγαλύτερο τμήμα του αρχείου της Πολεοδομίας  και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με όφελος περίπου 2.000€ / μήνα, από ενοίκια που πλήρωνε ο Δήμος  πριν την κατασκευή της πλατείας.
Το μεσοπάταρο επιφάνειας 247 τμ. έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο σε διάφορους συλλόγους για δραστηριότητες ( όπως χορό κλπ).
Το συνολικό έργο εκτελέστηκε σε τρεις φάσεις.
α) Κατασκευή πλατείας και σκελετού του κτιρίου καθώς και του αναψυκτηρίου
β) Αποπεράτωση του κτιρίου και κατασκευή του μεσοπάταρου προϋπολογισμού 70.000€ το 2012.
γ) Κατασκευή wc και εργασιών βελτίωσης του αναψυκτηρίου και κατασκευή συντριβανιών, προϋπολογισμού 90.000€ το 2015.