ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός
1.000.000 €
Τοποθεσία
Αγία Άννα Κορίνθου
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου ( κοινόχρηστος χώρος) , τεσσάρων περίπου στρεμμάτων 94.065m2) έγινε ανάπλαση του χώρου με κατασκευή πλατείας, αναψυκτηρίου και υπαιθρίου θεάτρου  600 θέσεων περίπου. Η καθαρή επιφάνεια της πλατείας είναι 2,5 στρέμματα, τα κτίρια του αναψυκτηρίου είναι 251,0m2 και ο υπόλοιπος χώρος είναι το υπαίθριο θέατρο και οι διάδρομοι πρόσβασης.

 

Το συνολικό έργα εκτελέστηκε σε δυο φάσεις.

 

Οι εργασίες άρχισαν τον Νοέμβριο του 2010 και τελείωσαν τον Μάρτιο του 2017. Η πρώτη εργολαβία προϋπολογισμού 650.000€ που αφορούσε την πλατεία και το θέατρο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο το 2010 και πήρε έκπτωση 46%.

 

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από το ΕΣΠΑ είναι 200.000€.

 

Η δεύτερη εργολαβία προϋπολογισμού 350.000€ που αφορούσε την κατασκευή του αναψυκτηρίου και αποπεράτωση του θεάτρου χρηματοδοτήθηκε από του Δήμου. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2013 και πήρε έκπτωση 50%.

 

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από πόρους του Δήμου είναι 175.000€.

 

Ο χώρος είναι επισκέψιμος και ήδη λειτουργεί το αναψυκτήριο.

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 650.000 + 350.000 = 1.000.000€

 

Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για το έργο: 200.000 + 175.000 = 375.000€.