ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός
4.000.000 €
Τοποθεσία
Δήμος Κορινθίων
Κατάσταση
Παραδοτέα
Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων άρδευσης με επεξεργασμένα νερά του Βιολογικού καθαρισμού στις αγροτικές περιοχές του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων (Κόρινθος, Αρχαία Κόρινθος, Εξαμίλια, Ξυλοκέριζα, Σολωμός) έχει προϋπολογισμό 3.720.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Το νερό που βγαίνει από το Βιολογικό Καθαρισμό τώρα οδηγείται στην θάλασσα αλλά πολλοί ιδιώτες αγρότες έχουν δικά τους δίκτυα στις αγροτικές περιοχές Κορίνθου & Λουτρακίου κοντά στο Βιολογικό και έχουν πολλές καλλιέργειες που τις αρδεύουν με τα νερά αυτά και αυτές είναι κυρίως (Αμπέλια , Ελιές , Εσπεριδοειδή).
 Αυτό γίνεται 20 χρόνια και η ΔΕΥΑ Κορίνθου έκανε πολλές προσπάθειες για να αξιοποιήσει τα νερά αυτά αλλά δεν υπήρχε το Νομικό Πλαίσιο για την διάθεση του νερού του Βιολογικού για άρδευση.
Μετά από πολλές προσπάθειες του Δημάρχου Κορινθίων και Προέδρου ΔΕΥΑ κου Πνευματικού Αλέξανδρου εκδόθηκε απόφαση του Γ.Γ. Υδάτων που καθορίζει τις προϋποθέσεις & τους όρους για την χρησιμοποίηση των νερών του Βιολογικού για άρδευση.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ η ΔΕΥΑ Κορίνθου πραγματοποίησε τα κάτωθι:
  1. Τροποποιήθηκε το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Κορίνθου και μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες της διάθεσης των νερών του Βιολογικού.
  2. Τροποποίηση της ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού και τους νέους όρους προβλέπεται η διάθεση των νερών του Βιολογικού για άρδευση. Για την έκδοση της νέας ΚΥΑ δόθηκαν θετικές γνωμοδοτήσεις μεταξύ άλλων της Δ/νση Υγιεινής & Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
  3. Το έτος 2017 εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεωνν η χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων με ποσό 3.000.000€ για την κατασκευή του έργου της διάθεσης των νερών του Βιολογικού για άρδευση αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Κορινθίων με βάση μελέτη που συνέταξε η ΔΕΥΑ Κορίνθου.
Ο Δήμος Κορινθίων & η ΔΕΥΑ σύνηψαν προγραμματική σύμβαση δυνάμει της οποίας ο μεν Δήμος Κορινθίων ανέλαβε την χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιώντας μεταφορά των χρημάτων που του αποδόθηκαν από την ΠΔΕ στην ΔΕΥΑ Κορίνθου.
Αφετέρου η ΔΕΥΑ ανέλαβε την μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και κατασκευή του έργου.
 Η δημοπράτηση έγινε με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό και ανατέθηκε στον ανάδοχο ΤΗΚ ΑΕ και εκτελείται με χρόνο παράδοσης 4/2019.
 Η προγραμματική σύμβαση & η σύμβαση εκτέλεσης του εγκρίθηκαν από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Η ΔΕΥΑ παράλληλα έχει ετοιμάσει νέα μελέτη για επέκταση του έργου στις αγροτικές περιοχές το πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου και εφόσον υπάρξει πρόγραμμα χρηματοδότησης θα το εντάξει και αυτό.
 Με την κατασκευή του έργου θα λυθεί το πρόβλημα άρδευσης των αγροτικών περιοχών του Δήμου Κορινθίων με τεράστια ωφέλεια για τους αγρότες της περιοχής μας.