ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα έργα στο εργοστάσιο απορριμμάτων ξεκίνησαν πάλι μετά τη διακοπή εργασιών 2 μηνών εξαιτίας “φίλων” των κ. Νανόπουλου -Σταυρέλη.

Συνεχίζουμε το δημιουργικό μας έργο .

Related Posts