ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τοποθεσία
Δήμος Κορινθίων
Κατασταση
Πιλοτική Λειτουργία

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το όραμα: Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας το δυναμικό των Τ.Π.Ε., να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και πιο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στόχοι του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε πρώτη φάση στόχος του προγράμματος είναι να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και σε δεύτερη φάση η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με την απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρετείται ο πολίτης, εξαλείφεται η γραφειοκρατία και γίνεται και καλύτερος σχεδιασμός με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.