ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2011-2018

Tο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) με την αριθμ. 162/13-04-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1314/16-06- 2011, τεύχος Δεύτερο.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε μετά τη συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας και συγκεκριμένα των:
 • Οργανισμό Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων.
 • Α’ ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων.
 • Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 • Γ’ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
 • Δ’ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
 • Ε’ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
 • ΣΤ’ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 • Ζ’ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων.
 • ΙΗ Δήμου Ασσου-Λεχαίου.
 • Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
 • Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τενέας.
 • A’ ΚΑΙ ΙΗ Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας.
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου (Δ.Η.Κ.Ε.Κ).
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου-Λεχαίου.
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού.
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας.
Σκοπός του Νέου Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων.
  Το ΝΠΔΔ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων έχει δημιουργήσει
 • 14 ΚΑΠΗ, όπου συμμετέχουν ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Κορινθίων.
 • 9 παιδικούς σταθμούς, εκ των οποίων οι επτά στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια.
  Όλοι έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του οργανισμού βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων και σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία άλλοι δύο παιδικοί σταθμοί, στο Σοφικό και στα Αθίκια.
Βοήθεια στο σπίτι σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου
Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Τα μέλη των ΚΑΠΗ τυγχάνουν κάθε χρόνο του ευεργετήματος του θερμαλισμού. Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές, στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας 3ης Ηλικίας. Έχει δημιουργηθεί ομάδα χορωδίας και χορού και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων δήμων.
Τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς μας σταθμούς συμμετέχουν επίσης σε ανάλογες ως προς την ηλικία τους δραστηριότητες (εκδρομές , θεατρικές παραστάσεις κλπ).
Το ΚΚΠ του δήμου Κορινθίων συνεργάζεται με την Α’ και Β ΤΟΜΥ, ΕΔΔΗΠΥ, Ερευνητικό Εργαστήριο οστεοπόρωσης ΚΑΤ, Αγγειοχειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΚΑΒ.
Έχουν γίνει σεμινάρια:
 • α) Πρώτες βοήθειες από εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, σε δασοπυροσβέστες και σε δημότες.
 • β)Σε γονείς με θέμα: «ψυχολογική στήριξη γονέων και παιδιών στην εφηβεία».
 • γ) Για πρόληψη μεταδιδόμενων νοσημάτων στους εφήβους,
 • δ) Ενημέρωσης για κακοήθεις ασθένειες.
 • ε) Για αγγειακά και καρδιολογικά προβλήματα
 • στ) Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
 • ζ) Μεταβολικά νοσήματα και μέτρηση οστεοπόρωσης.
Συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις :
 • Παροχή τροφίμων σε απόρους μέσα από το κοινωνικό εισιτήριο.
 • Συσσίτια σε απόρους με την ευγενική χορηγία της Motor OIL (περίπου 150-200 μερίδες ημερησίως).