ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Tο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στην Κόρινθο στις 12/11/2013, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων1 και περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, είκοσι έξι (26) Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων, είκοσι ένα (21)  Ξενώνες Φιλοξενίας και την 24ωρη Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.[1] Η υλοποίηση της πράξης στηρίζεται στην καινοτόμο συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, (ΓΓΙΦ) αρμόδια για την άσκηση πολιτικής ισότητας των φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), αρμόδιο για την δυναμική προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και το Δήμο Κορινθίων υπεύθυνο για την ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου στην Κόρινθο.
    Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών μέσα από δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση. Επιπλέον βασικούς στόχους  αποτελούν   η δικτύωση με όλους τους σχετικούς φορείς που δύναται να συμβάλλουν στην πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, η ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών καθώς και η πληροφόρηση για το φαινόμενο της έμφυλης βίας.
    Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές. Δηλαδή, το Κέντρο απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική   ή οικονομική βία, που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού, που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking  ή  έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.
   Επίσης, το Κέντρο δέχεται πολίτες και φορείς, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών.
   Οι  υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
-Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.
-Υπηρεσίες παραπομπής των θυμάτων όποτε αυτό απαιτείται, σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λ.π.
-Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
– Εργασιακή Συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση.
  Το Κέντρο στελεχώνεται με: Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και Κοινωνιολόγο, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο λειτουργίας 08.00 με 16.00 και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συνβουλευτικής.
   Από τις 12/11/2013, ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία μέχρι και σήμερα 21/11/2018, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Κορινθίων έχουν απευθυνθεί 265 ωφελούμενες