ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Mε πρωτοβουλία του Δημάρχου Κορινθίων ο Δήμος Κορινθίων είναι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ στο θεσμό της δημιουργίας & λειτουργίας των   Κοινωνικών Φροντιστηρίων & δίνει έναυσμα και σε άλλους Δήμους ώστε να υλοποιήσουν και αυτοί το θεσμό αυτό.
 • Λειτουργούν από 29/10/2012 έως και σήμερα.
 • Παραχωρείται από το Δήμο Κορινθίων το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου (λόγω εύκολης προσέλευσης – προσβασιμότητας)
 • Παρέχονται υλικοτεχνική στήριξη , γραφική ύλη , αναλώσιμα , Η/Υ , φωτοτυπικό μηχάνημα.
 • Προσφέρουν διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Επιλογή μαθητών βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • O θεσμός των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων στηρίζεται στον εθελοντισμό άνεργων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης.
 • Από το 2012 – 2018 έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.500 παιδιά.
 • Το σχολικό έτος 2017 – 2018 φοιτούν 250 μαθητές συνολικά, Γυμνασίου & Λυκείου.
 • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2017 οι μαθητές των Κοινωνικών φροντιστηρίων σημείωσαν συνολικό ποσοστό επιτυχίας 65% σε διάφορες σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
 • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018 οι μαθητές των Κοινωνικών φροντιστηρίων σημείωσαν  συνολικό ποσοστό επιτυχίας 62% σε διάφορες σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
 • Το έτος 2018 λειτουργούν 53 τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων
  Εθελοντές καθηγητές: 44 (Διάφορες ειδικότητες)