ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνολικός Προϋπολογισμός
2.360.000 €
Τοποθεσία
Δήμος Κορινθίων
Κατάσταση
Σε εξέλιξη
Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς  οργανικούς χώρους :
 • Είσοδος εγκατάστασης (φυλάκιο) – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου
 • Χώρος υποδοχής εισερχομένου φορτίου και διαλογής υλικών (διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων, απομάκρυνση προσμίξεων).
 • Χώρος προεπεξεργασίας και ανάμειξης οργανικών αποβλήτων και πράσινων κλαδεμάτων.
 • Χώρος 1ης φάσης Κομποστοποίησης
 • Χώρος 2ης φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση)
 • Χώρος ραφιναρίσματος
 • Χώρος αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος
 • Χώρος προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων, προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για την κατασκευή και την λειτουργία της εγκατάστασης είναι οι ακόλουθες
 1. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος  χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (πλατεία κομποστοποίησης)
 2. Έργα στέγασης του εξοπλισμού της  μονάδας (υπόγειο προεπεξεργασίας-διαλογής-ραφιναρίας-αποθήκευσης)
 3. Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (φυλάκιο, κτίριο διοίκησης)
 4. Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων
 5. Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας
 6. Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής πχ. ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικών δικτύων (ισχυρά, ασθενή), κλιματισμού κτιρίου διοίκησης
 7. Έργα εσωτερικής οδοποιίας
 8. Λοιπά έργα υποδομής (πύλη/ες, περίφραξη, υπόστεγο για αντλίες, δεξαμενή ΕΕΛ).