ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1.  Υλοποίηση : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17  Δήμους της χώρας  Α΄και Β΄ Κύκλος  2017-2018     συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων –  Ωφελούμενοι : 243 άνεργοι .

Απασχολήθηκαν σε δράσεις έργα- Δράσεις  Κοινωφελούς χαρακτήρα : Περιβάλλον , (τεχνικά έργα πλακοστρώσεις , συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων κλπ.) , Κοινωνικές δράσεις , Αθλητικές δραστηριότητες  , Πολιτιστικές δραστηριότητες .

Ωφελούμενοι πληθυσμός – αιτήσεων Δήμου Κορινθίων .

  1.  Σε εξέλιξη Προγραμματισμός σχεδιασμός για την υλοποίηση Γ ΄κύκλου  Πρόγραμμα  2018-2019 Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – σύνολο ωφελουμένων που θα απασχοληθούν  107 άνεργοι – ωφελούμενοι .