Συμμετοχή


Εθελοντικές δράσεις Συνδυασμού
Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Διοργάνωση συνάντησης με δημότες στην περιοχή μου
Επεξεργασία του Προγράμματος