ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Συνολικός Προϋπολογισμός
3.620.000 €
Τοποθεσία
Δήμος Κορινθίων
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Oλοκληρώνεται το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος  διαχείρισης και ελέγχου διαρροών» προϋπολογισμού 3.620.000 €.