ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ B΄ ΦΑΣΗ

Συνολικός Προϋπολογισμός
12.000.000 €
Τοποθεσία
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Κατάσταση
Ολοκλήρωση εντός 2019
Υποβάλαμε στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» τη δεύτερη φάση της διαδικτύωσης προϋπολογισμού 12.000.000 € που θα εκτελεστεί μέσα στο 2019 παρέχοντας επιπλέον ποσότητες και ασφάλεια στην υδροδότηση του Δήμου μας. Από το 2007 έως σήμερα έχουν εκτελεστεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) έργα προϋπολογισμού πάνω από 12.000.000 € που αφορούν τη διαχείριση του νερού.