ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΑ – ΜΠΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Υπάλληλος καθαριότητας σχολικής μονάδας

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Συνταξιούχος

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αγρότης

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιδιωτικός Υπάλληλος

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΜΑΡΔΙΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ιδιωτικός Υπάλληλος

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
Marmara Adamantia
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ)

Πτυχιούχος Ιστορίας Αρχαιολογίας

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΜΠEΚΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ

Δημόσιος Υπάλληλος

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιδιωτικός Υπάλληλος

.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ