ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Υποβλήθηκαν από την ΔΕΥΑ Κορίνθου στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I’’ του Υπουργείου Εσωτερικών δύο μεγάλα έργα για χρηματοδότηση.

Το πρώτο έργο αφορά «Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Ε. Τενέας» (Χιλιομοδίου, Αγίου Βασιλείου, Κλένιας) συνολικού προϋπολογισμού 12.228.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο θα επιλύσει περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν στις τρείς τοπικές κοινότητες, αλλά ταυτόχρονα μέσα από το παραγόμενο νερό που θα διατίθεται για γεωργική χρήση, θα βοηθήσει τους αγρότες τις περιοχής για να μειώσουν το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και έτσι να αυξήσουν τα εισοδήματά τους.

Η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Πνευματικού συνεχίζει ακούραστη το δημιουργικό της έργο, λύνοντας προβλήματα μεγάλα και μικρά που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά βάζουν ταυτόχρονα τα θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου Κορινθίων.

Related Posts