ΛΑΟΓΡΑΦΙΚO ΜΟΥΣΕIΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Πνευματικός Αλέξανδρος αναφέρθηκε στην ιστορική απόφαση ίδρυσης ενός νέου Νομικού Προσώπου του Δήμου Κορινθίων, του ”Δημοτικού Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Βάσου Πετροπούλου – Παναγιώτου Γαρταγάνη”.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 12 Φεβρουαρίου 2019, μεταξύ άλλων, πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση ίδρυσης του νέου Νομικού Προσώπου του Δήμου, ενώ εντός του έτους αναμένεται η οριστικοποίηση της ίδρυσης μέσω υπουργικών εγκρίσεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Η Δημοτική Αρχή κατέβαλλε πολλές προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία του νέου Νομικού Προσώπου και για τη βελτίωση των υποδομών του.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου γίνονται προσπάθειες χρηματοδότησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό του Λαογραφικού Μουσείου, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί συγκεκριμένη μελέτη από τις υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις όσον αφορά την ένταξη σε πρόγραμμα της Περιφέρειας και την υλοποίηση του έργου.